sygard-storrvik.no 
sygard storrvik

Historien

Sygard Storrvik er en gammel slektsgard. Og slekten etter den første kjente eier på tidlig 1400-tall, lagrettemann Eindrid Ivarson, sitter fortsatt på garden. Nå bor det fire generasjoner der, og dagens eier, Lars Formo Storrvik, er 19. generasjon. I dag drives det med korn- og høyproduksjon og skogsdrift, og gardsturisme ble det startet med i 1980. Det er bygd fem hytter i utkanten av tunet, alle høystandard. De er bygd i gammel, tradisjonell stil i tråd med gardens egen bebyggelse. For dette fikk eierne Vågå kommunes første byggeskikkpris i 1995.

Sygard Storrvik hadde fallretten i elva Tessa, og da staten på slutten av 1800-tallet kjøpte den, ble det bygd kraftverk, det første i Vågå. Og da ble det gatebelysning fra kraftstasjonen til garden! Sygard Storrvik hadde også sagbruk og mølle. Gardsanlegget, 11 hus, ble fredet i 1923. Husa er fra 16 og 1700-tallet, med velslitte tømmervegger og torvtekte tak.

I 1997 ble Sygard Storrvik tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, Olavsrosa. Begrunnelsen var:  "Gårdstunet på Sygard Storrvik var ett av de første som ble fredet i landet. Miljøet er særprega med bygninger og interiør som viser det ypperste av håndverk og skaperglede. Gardsfolket har åpnet tunet for turister som tilleggsnæring til jordbruk og skogsdrift"